Pagev
Türkiye Plastik Sanayicileri, Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Plastik Sanayicileri Derneği.
Kompozit Sanayicileri Derneği.